Stiekem toezicht met camera's aan banden gelegd

Stiekem opnames maken met beveiligingscamera's wordt verboden. De Eerste Kamer heeft er gisteren mee ingestemd dat opnames alleen mogen worden gemaakt als de omgeving ervan op de hoogte is gebracht dat er camera's hangen. Het verbod geldt overigens alleen voor camera's die bedoeld zijn om personen herkenbaar in beeld te brengen, dus niet voor bijvoorbeeld opnameapparatuur die toeziet op het verkeersgedrag. Ook journalistieke opnames met verborgen camera's blijven onder voorwaarden toegestaan. Voor werkgevers die vermoeden dat hun personeel steelt, betekent dit dat zij nog wel kunnen proberen om de dader met verborgen camera's te betrappen maar dat zij dit vooraf bekend moeten maken. Dat kan bijvoorbeeld met een circulaire, aldus het ministerie van Justitie. Op overtreding van deze regel staat maximaal twee maanden celstraf of 5.000 euro boete.