Plan uit Brussel zal vangst kabeljauw sterk inkrimpen

De Europese Commissie wil met een nieuw meerjarig plan de vangst op kabeljauw in onder meer de Noordzee en de Britse wateren sterk beperken. Volgens het voorstel moeten meerjarige visquota's zo worden vastgesteld dat de volwassen kabeljauwstand elk jaar met 30 procent groeit.

,,Dit herstelplan is de eerste toepassing van een nieuwe lange-termijnaanpassing van het visserijbeheer, waartoe bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid is besloten'', zo onderstreepte Eurocommissaris Fischler (Landbouw en Visserij) gisteren. Het nieuwe herstelplan vervangt de tijdelijke maatregelen voor kabeljauw, die eind dit jaar aflopen. De visserij-ministers moeten zich nog over het plan van de Commissie uitspreken.

Bij de visserijhervorming, waarover vorig jaar lang is touwgetrokken, werd onder meer besloten ook het beter controleerbare instrument van zeedagen voor vissersboten te gaan gebruiken en multinationale inspecties mogelijk te maken. Ook moesten er meerjarige quota komen om de gebruikelijke jaarlijkse koehandel tussen lidstaten te voorkomen. Bovendien mogen vanaf 2004 geen Europese subsidies meer worden gebruikt voor nieuwe schepen.

Volgens Fischler's plan krijgen lidstaten op basis van historische vangsten quota voor `kilowatt-dagen' toegewezen. Lidstaten verdelen hierbij zelf de zeedagen voor schepen, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van het motorvermogen. Dit betekent voor een land als Schotland, waar veel schepen al uit de vaart zijn, dat minder schepen op betere voorwaarden kunnen vissen.

Fischler onderstreepte dat het herstelplan voor veel vissers tot sociale problemen kan leiden. Hij zei dat de Europese Commissie hiervoor geld beschikbaar heeft. Maar hij onderstreepte dat de lidstaten ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Zo hebben de lidstaten volgens hem van de 3,7 miljard euro die in 2000-2006 aan Europese fondsen voor de sector beschikbaar is, slechts 3 procent voor sociale doeleinden gebruikt.

Fischler komt binnenkort ook met een soortgelijk herstelplan voor heek en later dit jaar voor enkele andere vissoorten.