Perceptie leraar bepaalt succes

Allochtone leerlingen doen het minder goed op de basisschool doordat leerkrachten minder van ze verwachten. Of ze op een zwarte of witte school zitten is van minder belang. Dat blijkt uit onderzoek van het aan de Katholieke Universiteit Nijmegen verbonden instituut ITS.

Pagina 7