Nieuwsbrief voor abonnees

Vandaag ontvangen abonnees die zich als bezoeker van de site hebben geregistreerd de eerste aflevering van `Nieuws en Aanbiedingen voor abonnees'. Deze kwartaalbrief per e-mail bevat nieuws over de krant, de redactie en aanbiedingen voor abonnees. De redactie wil zo de lezer beter informeren over nieuwe rubrieken, veranderingen in het colofon en journalistieke ontwikkelingen bij NRC Handelsblad. In de eerste aflevering is onder meer aandacht voor de benoeming van een nieuwe televisierecensent. Filmredacteur Hans Beerekamp zal na de zomer Maarten Huygen opvolgen, die zich dan gaat toeleggen op het schrijven van commentaren. Ook wordt de nieuwe variant op de donderdagse bijlage Agenda aangekondigd. Abonnees in Amsterdam en een aantal steden in een ruime straal om de hoofdstad krijgen vanaf 15 mei meer op de eigen regio toegespitste uitgaansinformatie. Verder worden abonnees exclusief uitgenodigd het parlementair debattoernooi op 20 mei aanstaande bij te wonen. Abonnees die de kwartaalbrief willen ontvangen of weer opzeggen kunnen datvia de site doen. Op de website is de informatie voor alle geregistreerde abonnees in meer uitgebreide vorm na te lezen op www.nrc.nl/nieuwsenaanbiedingen. Belangrijke veranderingen bij NRC Handelsblad zullen overigens als voorheen ook beknopt in de krant worden vermeld.

    • de Hoofd