Forse verhoging van tarieven verkeersleiding

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) waarschuwt voor `disproportionele stijgingen' van de tarieven voor de vliegmaatschappijen. Aangezien de LVNL volgens haar statuten zelf geen financiële buffers mag opbouwen om eventuele klappen op te vangen, leidt afnemend vliegverkeer tot grote stijgingen van de tarieven die luchtvaartmaatschappijen de organisatie moeten betalen. De organisatie heeft de afgelopen twee jaar forse financiële tekorten opgebouwd wegens de algehele economische malaise en de terroristische aanslagen in 2001. Het aantal vluchten nam daardoor flink af.