Europa leeft milieunorm Kyoto niet na

De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog steeds in de Europese Unie. Daarmee dreigt de EU de doelstelling te missen van het Kyoto-protocol, het klimaatverdrag uit 1997 over het terugdringen van dit soort gassen.

Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) is de uitstoot van gassen als kooldioxide (CO2), die verantwoordelijk wordt gehouden voor de opwarming van de aarde, in 2001 in de Europese Unie als geheel met 1 procent toegenomen. Er was juist afgesproken om de uitstoot te verminderen. Volgens `Kyoto' moet de Europese Unie als geheel in 2012 8 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in het `ijkjaar' 1990.

Eurocommissaris Margot Wallström zei gisteren dat ,,extra maatregelen'' nodig zijn in landen die hun doelstelling niet halen.

Nederland is een van die landen. De uitstoot was in 2001 1,3 procent hoger dan in 2000, en 4,1 procent hoger dan in 1990. Volgens een EU-verdeelsleutel moet Nederland in 2012 6 procent lager uitkomen dan in 1990. Staatssecretaris voor Milieu Van Geel (CDA) wil daarom dat het kabinet, om de CO2-uitstoot extra terug te dringen, zo snel mogelijk een besluit neemt over betaling voor het weggebruik, gedifferentieerd naar plaats, tijd en milieuprestatie. Verder rekent de demissionaire staatssecretaris op schonere motoren. Van Geel wil dat olieraffinaderijen hun kraakinstallaties in de nabije toekomst op (minder vervuilend) gas laten werken. Nederland streeft uiteindelijk naar een reductie van de CO2-uitstoot met 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990.

Het EEA noemt in zijn rapport een koude winter, het toegenomen verkeer en de toename van het gebruik van fossiele brandstof bij de productie van elektriciteit en verwarming als de belangrijkste oorzaken voor de toename. De droogte in 2001 dwong landen die relatief veel gebruik maken van waterkrachtcentrales uit te wijken naar fossiele brandstoffen.

Het EEA heeft becijferd dat vooral Ierland, Spanje en Portugal hun doelstelling niet halen. Dit zijn uitgerekend de economisch achtergebleven regio's, die volgens de verdeelsleutel binnen de EU hun CO2-uitstoot mogen verhogen ten opzichte van 1990.

In Spanje is de situatie onlangs iets verbeterd, mede door de toename van het gebruik van waterkrachtcentrales bij de stroomproductie. Maar het land erkent dat het, mede door de sterke economische groei, nog niet aan het gestelde doel voldoet. Ook Ierland haalt lang niet de reductie die was beloofd. Maar volgens het Ierse ministerie van Milieu zal een in november 2000 aangenomen Climate Change Strategy daarin binnenkort verandering brengen.

Het Kyoto-protocol is nog niet in werking getreden. Daarvoor moeten 55 landen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ten minste 55 procent van de uitstoot het hebben geratificeerd. Omdat de Verenigde Staten (36 procent) uit economische motieven niet zullen ratificeren, is het wachten op Rusland. Oud-minister Jan Pronk, VN-gezant voor milieu, zei vanmorgen op BusinessNieuws Radio dat de Russische president Poetin ,,heeft toegezegd dat hij binnen een paar weken ratificeert''.