Econoom gaat statistici leiden

De huidige algemeen secretaris van de provincie Friesland, Gosse van der Veen (45), wordt per 1 januari 2004 de nieuwe directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor die tijd treedt hij al toe tot de raad van bestuur van het CBS.

Van der Veens benoeming valt samen met de verzelfstandiging van de rijksdienst voor de verzameling van statistische gegevens tot zelfstandig bestuursorgaan. Tot nu toe ressorteerde het CBS rechtstreeks onder het ministerie van Economische Zaken. ,,Het CBS werkt nu natuurlijk ook al onafhankelijk van de minister, maar de verzelfstandiging benadrukt die onafhankelijke positie'', zegt Van der Veen, wiens taak het onder meer wordt concreet invulling te geven aan de grotere zelfstandigheid van het CBS. Van der Veen heeft een achtergrond als econoom en volgde naar eigen zeggen een ,,redelijk kwantitatief gerichte studie. Ik kan dus meepraten over de statistieken.''

personalia@nrc.nl