Alleen rechter krijgt inzage AIVD-dossier

Alleen de rechter krijgt inzage in een dossier van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over Al-Aqsa. Daarmee heeft de stichting ingestemd in een kort geding tegen de staat.

Al-Aqsa zamelt onder moslims in Nederland geld in voor Palestijnse liefdadigheidsprojecten in de bezette gebieden. De tegoeden van de stichting werden echter op 3 april bevroren op last van demissionair minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer. Volgens Buitenlandse Zaken komt geld van Al-Aqsa terecht bij de Palestijnse moslimextremistische beweging Hamas, die hiermee terroristische activiteiten zou financieren. Al-Aqsa ontkent de beschuldigingen en eist in kort geding dat de rekeningen worden vrijgegeven.

De conclusie van Buitenlandse Zaken is gebaseerd op een ambtsbericht van de AIVD van 17 april. Daarin staat dat Al-Aqsa geld overmaakt aan ,,aan Hamas gerelateerde organisaties'' die terroristische activiteiten ontplooien. De advocaten van Al-Aqsa zeiden gisteren voor de president van de rechtbank in Den Haag dat niet te controleren valt waar de AIVD dit op baseert. De advocaten wezen er op dat de AIVD (destijds BVD) in 2001 nog liet weten dat niet kon worden vastgesteld dat met het geld terroristische activiteiten werden gefinancierd.

Inmiddels is het onderzoek naar de stichting echter ,,geïntensiveerd'', zo zei landsadvocaat J. van Wijk. Daaruit zou zijn komen vast te staan dat de Hamas-beweging zowel humanitaire als terroristische activiteiten ontplooit, maar dat het onderscheid hiertussen ,,niet langer kan worden gehandhaafd''. Volgens de landsadvocaat ligt aan het ambtsbericht een gedegen – maar geheim – onderzoeksdossier ten grondslag. Hoewel hij vindt dat de rechter in principe genoeg heeft aan dit bericht, is hij bereid inzage te verlenen in de onderliggende stukken. Aan de kant van Al-Aqsa – waarvoor het dossier gesloten blijft – werd hiermee na enig nadenken ingestemd.

De toetsbaarheid van geheime AIVD-informatie speelt ook een belangrijke rol bij de vervolging van vermeende terroristen. Enkele maanden geleden sprak de rechtbank in Rotterdam vier verdachten vrij, omdat justitie de vier niet alleen op basis van AIVD-informatie had mogen aanhouden en verhoren. Maandag begint een proces tegen dertien verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het ronselen van strijders voor de jihad. Ook in dit strafdossier nemen `oncontroleerbare' gegeven van de AIVD een belangrijke plaats in.