Winststijging voor Van Nelle en Drum

Het Britse tabakconcern Imperial Tobacco, in Nederland eigenaar van de shagmerken Van Nelle en Drum, heeft in de eerste helft van het op 1 oktober begonnen boekjaar een stijging van de winst voor belasting geboekt met 40 procent van 270 miljoen pond sterling tot 377 miljoen pond (539 miljoen euro). Dat was voor een groot deel toe te schrijven aan de overname van de Duitse sigarettenfabrikant Reemtsma in mei 2002. De omzet groeide door die aankoop met 70 procent tot 5,35 miljard pond (7,65 miljard euro).