Verdachte Berlusconi haalt uit naar oude rivalen

De Italiaanse premier Berlusconi heeft zich gisteren nauwelijks verweerd tegen een aanklacht wegens omkoping. Wel haalde hij fel uit naar zijn oude rivalen Prodi en Amato.

De Italiaanse premier en zakenman Silvio Berlusconi heeft gisteren frontaal de aanval gekozen, terwijl hij zich voor de rechtbank van Milaan verdedigde tegen de aanklacht dat hij in 1985 rechters zou hebben omgekocht. Berlusconi beschuldigde daarbij de huidige Italiaanse voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, van het aannemen van steekpenningen en suggereerde dat een andere ex-premier en huidige vice-voorzitter van de Europese Conventie, Giuliano Amato, daarvoor de bewijzen had.

In wat hij gisteren zelf omschreef als een ,,spontane verklaring'' rakelde Berlusconi oude en al eerder onderzochte en weerlegde feiten op die zijn politieke rivaal Prodi in een kwalijk daglicht stellen. Op de beschuldigingen aan zijn eigen adres ging de Italiaanse premier nauwelijks in.

De hele affaire draait om de privatisering van het voedingsmiddelen- en cateringconcern SME in 1985. Berlusconi deed indertijd samen met de producent van Nutella en 's werelds grootste pasta-fabrikant Barilla een bod op het staatsbedrijf SME. Dit bod was hoger dan dat van Carlo de Benedetti, wiens voorstel toen echter al namens de staat was geaccepteerd door Romano Prodi die leiding gaf aan deze privatiseringsoperatie. Na het hogere bod van Berlusconi werd, mede op instigatie van de toenmalige premier Bettino Craxi, de deal met De Benedetti ontbonden, waarop de laatste naar de rechter stapte. De Benedetti verloor, omdat Berlusconi, zo luidt de huidige aanklacht tegen hem, de rechters zou hebben omgekocht.

Berlusconi zei gisteren trots te zijn op zijn bemoeienis met de zaak en hij omschreef zijn gedrag als ,,absoluut integer''. Hij beklemtoonde dat het zijn vriend, beschermer en toenmalig premier Craxi was die hem vroeg een bod te doen op SME, omdat het bedrijf veel te goedkoop dreigde te worden weggeven aan De Benedetti.

Craxi, die nadat hij later van corruptie werd beschuldigd vrijwillig in ballingschap is gegaan en enige jaren later is gestorven, en zijn staatssecretaris Giuliano Amato waren er volgens Berlusconi van overtuigd dat er ,,steekpenningen'' waren gestort op een rekening van de christen-democratische partij waar ook Prodi toe behoorde. ,,Amato zei'', zo beweerde Berlusconi gisteren, ,,dat hij niet enkel aanwijzingen, maar ook harde bewijzen hiervoor had'' en dat ,,omkoping ook de enige verklaring kon zijn voor het feit dat er zo'n enorm cadeau werd gegeven aan een burger – een cadeau dat de staat veel schade berokkende''.

De rechters oordeelden in 1986 uiteindelijk dat SME tien jaar lang niet meer mocht worden verkocht. Midden jaren negentig werd het bedrijf uiteindelijk voor een miljard euro geprivatiseerd, vier maal zo veel als wat De Benedetti bood. Berlusconi meent dat hij een medaille in plaats van een gevangenisstraf verdient, omdat zijn bemoeienis de staat geld heeft opgeleverd.

Romano Prodi zei gisteren in een reactie dat hij niets heeft weggeven en dat hij altijd in het belang van de staat heeft gehandeld. Giuliano Amato zei zich niks te kunnen herinneren van een omkopingszaak, en ook niet dat hij daarvoor ooit harde bewijzen zou hebben gehad, zoals Berlusconi beweert. Volgens fractieleider Fassino van de grootste linkse partij heeft Berlusconi gisteren geprobeerd ,,iedereen bij het proces te betrekken om de aandacht van hemzelf af te leiden''.

De rechtszaak is een serieus probleem voor Berlusconi. Hij wordt beschuldigd van een misdrijf waar een hoge gevangenisstraf op staat. Vorige week nog kreeg zijn vriend en advocaat Cesare Previti een straf van 11 jaar wegens het omkopen van rechters in een zaak waar Berlusconi ook van heeft geprofiteerd.

Berlusconi gooit momenteel alles in de strijd om onder de aanklacht tegen hem uit te komen. Zijn advocaten hebben voor het proces in Milaan in totaal 1.800 getuigen opgeroepen, onder wie vijf ministers, de vice-premier, de voorzitter van de twee Kamers, oud ministers en meer dan 1.600 rechters.

De aanval die hij gisteren op Prodi lanceerde is voor Berlusconi extra interessant, omdat de voorzitter van de Europese Commissie zou overwegen om het bij de volgende verkiezingen op te nemen tegen Berlusconi. Prodi wordt beschouwd als de enige die het de huidige premier moeilijk kan maken. Hij versloeg Berlusconi al eens eerder.

Als de Italiaanse mediatycoon wordt veroordeeld kan hij geen beroep doen op zijn immuniteit als premier. Immers de immuniteit van Italiaanse politici is in 1994 opgeheven in de aanloop naar de operatie Schone Handen, gericht tegen van corruptie verdachte politici. Momenteel werkt Berlusconi's coalitie in het parlement met man aan macht aan de herintroductie van de immuniteit van ministers, opdat de premier aan vervolging kan ontkomen.

Mocht Berlusconi dit najaar veroordeeld worden dan heeft hij al gedreigd nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Want wat de Italiaanse premier betreft is de stem van het volk belangrijker dan die van de volgens hem gepolitiseerde en linkse rechters.