Tweeërlei moord

Pim Fortuyn is tweemaal vermoord: lichamelijk en inmiddels is zijn gedachtegoed ook om zeep geholpen. Dat is een trieste en ook gevaarlijke zaak. Hij en zijn politieke opvattingen hadden beter verdiend. Op Fortuyns kandidatenlijst stond bovendien een stel non- valeurs, die vooral belangstelling hadden en nog hebben voor macht, ruzie en geld, en veel minder voor het concretiseren van de oorspronkelijke ideeën van Fortuyn. Ook wat betreft het genre aanhangers – veelal verongelijkte, eenvoudige en anti-politieke burgers – had hij beter verdiend. De grote partijen hebben inmiddels een aantal van zijn ideeën uit electorale overwegingen overgenomen (een wetmatigheid in de politiek).

De mensen geloven er na een jaar niet meer in en hebben het afgelopen januari massaal laten afweten en hebben geen LPF gestemd. De meesten zijn thuisgebleven. Sommigen van hen hebben PvdA gestemd en gingen weer terug naar hun hok. Of ze stemden uit arren moede op de wat strengere VVD, in de hoop op meer orde en gezag en meer veiligheid.

Inmiddels is het geloof in de politiek bij veel van deze mensen verdwenen. Het ergste is dat dit alles te maken heeft met het gedrag van de huidige generatie politici; zij doen maar wat; gooien er met de pet naar; hebben weinig of geen ervaring; luisteren niet naar wat de mensen in het land willen. Wat dat betreft heeft Pim Fortuyn jammer genoeg niet voor een blijvende politieke vernieuwing kunnen zorgen. Daarvoor is een grote club mensen nodig die eendrachtig deze ideeën vanuit Kamer en regering in praktijk weet te brengen. En dat is niet of nauwelijks gebeurd. Politieke vernieuwing heeft niet plaatsgevonden. Integendeel. Politici als Balkenende, Zalm en Dittrich, die er nu een slechte operettevertoning van maken, zouden zich moeten schamen.

    • Hans Ruitenberg