Terug bij af

Fortuyn was voor openheid in de politiek, de huidige kabinetsformatie is nu typisch achterkamertjespolitiek. Fortuyn was een behendige volksmenner dan wel demagoog die zoals altijd in onze geschiedenis buitenspel werd gezet. Kijk maar naar Catalina in het oude Rome, het resultaat is hetzelfde, na het buitenspel zetten van de demagoog keren de machthebbers terug in hun vertrouwde positie en is er dus niets wezenlijks veranderd. De politiek is weer teruggezakt op het oude peil, de opkomst van Fortuyn heeft veel burgers veranderd omdat ze zichzelf eindelijk serieus genomen voelden, de politiek zelf is niet veranderd. Er is een soort geuzenbeweging nodig om daar verandering in te brengen.

De onvrede onder burgers is er nog steeds en tot op de dag van vandaag heeft de politiek daar geen antwoord op. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft inmiddels geen vertrouwen in Balkenende omdat iedereen heel goed weet dat hij niets zal veranderen aan bijvoorbeeld het multiculturele drama. Sterker nog, hij zal veel mensen teleurstellen met grote woorden die hij niet kan waarmaken. De kloof tussen de burger en de politiek was er en is er nog steeds. Fortuyn heeft dus helemaal niets wezenlijks veranderd.