Salaris jonge academici daalt

Het salaris van jonge hoger opgeleiden is dit jaar met 7 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dit is een teken dat de arbeidsmarkt voor academici en hbo'ers drastisch is verslechterd door de neergang van de economie.

De salarisdaling blijkt uit het jaarlijkse Intermediair Imago Onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd. Bedroeg het jaarsalaris van hoger opgeleiden met maximaal tien jaar werkervaring vorig jaar nog 37.244 euro, inmiddels is dat 34.795 euro. In de negen jaar dat het weekblad Intermediair zijn arbeidsmarktonderzoek laat doen, is nu voor het eerst sprake van een salarisdaling.

De economische malaise leidt ook tot somberheid onder jonge hoger opgeleiden en mensen die dit jaar hopen af te studeren. Bijna de helft van de jonge hoger opgeleiden – 46 procent – heeft een ongunstig of zeer ongunstig oordeel over de arbeidsmarkt. Slechts 11 procent heeft een gunstig oordeel. De salarisverwachtingen zijn dan ook gelijk gebleven, voor het eerst in zes jaar.

De jonge mensen met een opleiding aan hbo of universiteit lijken zich dan ook meer te richten op wat Intermediair omschrijft als `zelfreflectie'. Het aantal mensen dat immateriële ambities nastreeft, hoopt op intellectuele groei en een maatschappelijke bijdrage wil leveren, is sterk gegroeid. Daarentegen zijn er minder mensen die een vervolgopleiding afgerond willen hebben. Vooral het animo voor managementopleidingen is fors gedaald.

De favoriete werkgevers zijn net als vorig jaar Philips respectievelijk Koninklijke/Shell, terwijl ABN Amro de derde plek heeft overgenomen van concurrent ING.