Ondernemers somber over economie

Nederlandse ondernemers blijven somber gestemd over de economische verwachtingen voor dit en volgend jaar. Zij gaan uit van een verdere verslechtering van de winst en een oplopende werkloosheid.

Dat blijkt uit de Conjunctuurmonitor van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) en het Conjunctuurpanel van werkgeversvereniging VNO-NCW. De algemene stemmingsindex van het bedrijfsleven daalde in het eerste kwartaal van 2003 opnieuw. Bedrijven maken zich met name zorgen over hun orderpositie en hun concurrentiepositie op buitenlandse markten. Alleen in de bouw en detailhandel is nog wat optimisme te bespeuren over de te behalen resultaten. Het bedrijfsleven rekent dit jaar niet meer op een herstel van het productievolume, ze verwachten dat pas in 2004 de werkgelegenheid weer licht zal aantrekken.

Uit het EIM-onderzoek blijkt dat Nederland internationaal nog steeds slecht scoort op het gebied van economische groei. Voor 2003 verwachten de Europese Commissie en het Centraal Planbureau (CPB) een groei van 0,5 procent voor Nederland, tegen een groei van 2,5 procent voor de EU.

De afgelopen acht kwartalen is de economie in Nederland nauwelijks gegroeid. De investeringen daalden in 2002 met 3,7 procent en ook de productie daalde in vrijwel alle sectoren. Het aantal werklozen was eind 2002 73.000 hoger dan aan het begin van dat jaar. Begin 2003 bedroeg het percentage werklozen 4,6 procent van de beroepsbevolking en het CPB houdt rekening met een verdere oploop naar 6,25 procent in 2004.

Uit een eveneens vandaag verschenen onderzoek van het bureau Motivaction, de zogenoemde TrendMeter, blijkt dat middelgrote ondernemingen (twintig tot 500 medewerkers) ten opzicht van september vorig jaar pessimistischer zijn geworden over de economie. 63 procent van de ondervraagden verwacht dat de economische situatie dit jaar verder zal verslechteren, vorig jaar was dat nog 53 procent. De 400 ondervraagde directeuren gaan er vanuit dat de investeringen de komende tijd helemaal tot stilstand zullen komen. Daarmee komt ook de groei van de werkgelegenheid verder onder druk. De algemene stemming onder de middelgrote ondernemingen is op het laagste niveau sinds het begin van het onderzoek, 1994, terechtgekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat viervijfde van de ondernemers maatregelen heeft genomen om de malaise het hoofd te bieden. Daarbij gaat het om ontslag van personeel, het besparen op de inkoop en lagere investeringen.