Noren blijven met walvisvet zitten

Een omstreden Noorse verkoop van 500 ton walvisblubber aan Japan gaat niet door. De blubber bevat te veel pcb's, giftige polychloorbifenyl-verbindingen die vrijkomen bij industriële productie. Volgens het Veterinair Instituut is consumptie van het walvisspek schadelijk voor de gezondheid. De Noren houden zich al sinds 1993 niet aan het internationaal moratorium op walvisvangst. In 2001 werd bovendien besloten de export van walvisproducten te hervatten, ondanks een internationaal verbod. De blubber zou de Noren een aardig bedrag hebben opgeleverd. Japanners, die het vet als een delicatesse beschouwen, betalen grif twintig euro voor een kilo.