Nijs laat sluiproute havisten blijven

Demissionair staatssecretaris Nijs (Onderwijs) voelt niets voor het voorstel van de universiteiten om havisten met een hbo-propedeuse te weren. Wel voelt zij voor strengere toelatingseisen voor studenten die zonder vwo- en hbo-diploma de universiteit op willen. Dit weekend lekte een brief uit van voorzitter Ed. d'Hondt van de verenigde universiteiten (VSNU) aan Nijs, waarin hij vraagt de instroom van havisten met een hbo-propedeuse op de universiteit te verbieden.

Ieder jaar melden zich enkele duizenden van deze zogeheten `hbo-p'-studenten aan op de universiteit, met name bij studies als rechten, economie en psychologie. De universiteiten zijn verplicht deze studenten toe te laten.

Maar, zegt d'Hondt, zij vallen veel sneller uit dan andere studenten, omdat zij een gedegen voorbereiding missen. ,,Deze situatie is niet in het belang van de betrokken studenten en evenmin in het belang van de betreffende opleidingen'', aldus d'Hondt. De VSNU wil daarom een wettelijk verbod op deze `sluiproute'.

Nijs erkent dat de uitval onder deze groep studenten hoog is. Maar volgens een woordvoerder gaat een verbod haar ,,veel te ver''. ,,Het is wel goed om eens naar de toelatingseisen te kijken. Misschien moeten studenten die zo naar het wetenschappelijk onderwijs willen, geselecteerd worden op talent en motivatie.''

Tussen de verenigde hogescholen en universiteiten is inmiddels een conflict uitgebroken over de brief van de VSNU aan Nijs. Voorzitter Frans Leijnse van de HBO-raad laat via zijn woordvoerder weten ,,volslagen verrast'' te zijn door het voorstel van de universiteiten. Leijnse: ,,In plaats van met ons te overleggen hoe de aansluiting tussen hbo en universiteit verbeterd kan worden, pleiten zij bij het ministerie voor een verbod.''

Volgens de HBO-raad miskennen de universiteiten de stijgende vraag naar universitair geschoold personeel. ,,Er zijn de komende jaren veel hoger opgeleiden nodig'', zegt de woordvoerder. ,,Dan moet het juist makkelijker worden voor studenten om een zo hoog mogelijke opleiding te volgen.'' Ook de studentenbond ISO is kritisch over het voorstel van de universiteiten. Volgens voorzitter Linda van Beek moeten universiteiten de hbo-p-studenten betere begeleiding geven om de uitval tegen te gaan.