Minerva

In het artikel Van mythische bromsnor tot symbool van veiligheid (5 mei, pagina 2) staat dat Rotterdams burgemeester Opstelten in de jaren zestig lid was van het Leidse studentencorps Minerva. Dit lidmaatschap betrof het Leidsch Studenten Corps – met sociëteit Minerva – dat in 1973 met de Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden fuseerde tot de Leidse Studenten Vereniging Minerva.