Lachjes Sarkozy voor collega VS

Telkens opnieuw schoot de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy gisteren in de lach in zijn onderonsje, voor de camera, met de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft. Een hand op de arm van de Amerikaan, op zijn schouder, terug naar zijn arm, intussen zelf schokschouderend van het lachen: Sarkozy's charme-offensief was misschien net iets te breed uitgemeten om nog geloofwaardig te zijn.

In elk geval bleek Ashcroft, het eerste lid van de Amerikaanse regering dat Parijs aandeed sinds het uitbreken van de Irak-crisis, er minder gevoelig voor dan gehoopt. De minister, in Parijs voor een interministerieel treffen van de G8, de zeven rijkste geïndustrialiseerde landen plus Rusland, bleef weg bij de traditionele afsluitende persconferentie. Het Franse verzet tegen de Amerikaanse krijgslust is nog niet vergeven en vergeten en de schade aan de vriendschap nog niet hersteld.

Toch bood de ministeriële bijeenkomst zelf alle aanleiding voor vertoon van saamhorigheid. Sarkozy, van wie bekend is dat hij het Franse beleid inzake Irak wat al te veel van het goede vond, liet niet na te benadrukken, dat alle neuzen in dezelfde richting stonden. Het thema van de ontmoeting internationale juridische samenwerking in de strijd tegen het terrorisme leende zich voor veelbetekenende diplomatieke manoeuvres. Enerzijds houdt het verband met de redenen waarom de Amerikanen Saddam Hussein wilden verwijderen en daarmee met de ruzie tussen Frankrijk en Amerika, anderzijds kunnen oorlogshaviken en vredesduiven elkaar zonder terughoudendheid in de armen vallen als het om de strijd tegen terrorisme gaat.

Het kon dan ook niet anders dan dat de gedachtewisseling resulteerde in een voornemen tot nauwere samenwerking. Het belangrijkste concrete punt is de instelling van een commissie die de mogelijkheden van een `biometrisch' paspoort gaat onderzoeken. De VS willen het eind volgend jaar invoeren. Het gaat om identificatie op basis van irisscans, digitale vingerafdrukken en elektronische gezichtsherkenning.

Op het diplomatieke vlak biedt het onderwerp ook mogelijkheden, omdat Frankrijk en Amerika de werkgroep samen zullen voorzitten. Alle beetjes helpen, te meer daar de Franse minister van Justitie Dominique Perben gisteravond toch weer een moeilijk gesprek heeft moeten voeren met Ashcroft. Hij heeft zijn `bezorgdheid' uitgesproken over de rechteloosheid van de Talibaan- en Al Qaeda-gevangenen in Guantánamo, de Amerikaanse militaire basis op Cuba, in het algemeen en over die van zes Franse gevangenen in het bijzonder.