Kwaliteit overheid

De kwaliteit van onze overheid is ver onder de maat. Fortuyn stelde daarvoor politici en hoge beleidsambtenaren verantwoordelijk. Sluipenderwijs (sinds ca. de jaren zeventig van de vorige eeuw) hebben deze politici en beleidsmakers de huidige situatie gecreëerd en het is ook heel lang door de samenleving gedoogd. We hadden het goed en wisten niet beter. Sinds Fortuyn is het echter gedaan met de acceptatie. Nederlanders beseffen dat zij recht hebben op een goede en effectieve overheid en dat de huidige overheid daarin ernstig tekortschiet. Het mag geen wonder heten dat zij, die de problemen hebben gecreëerd, niet de juiste mensen zijn om structurele verbeteringen te bedenken. De gevestigde orde had en heeft nog steeds volstrekt niet begrepen wat er aan de hand is.

Maar de geest is uit de fles en er gaat wat gebeuren, dat is zeker. Ik heb de afgelopen twee verkiezingen niet gestemd, omdat geen enkele partij mijn stem verdiende. Dat is natuurlijk diep treurig. Dan kan je twee dingen doen: emigreren of er iets aan doen. Ik heb besloten tot het laatste. Ik ben er ook van overtuigd dat er vele anderen zijn die, door alle gebeurtenissen van de laatste tijd, ook besloten hebben om iets aan het kwaliteitsprobleem bij de overheid te gaan doen. Het gaat op deze manier natuurlijk wel wat langer duren dan wanneer de gevestigde orde zelf maatregelen zou nemen, maar beter laat dan nooit. Wat in dertig jaar is ontstaan corrigeer je tenslotte niet in één jaar.