Jacht op hobbykippen stuit op weerstand

Van de EU moeten ook huiskippen en siervogels geruimd worden. Maar de eigenaars willen vaccinatie. En de dierenartsen adviseren dat ook.

Wanneer zou het busje komen? Dat was de afgelopen weken de vraag die Leonie (11) en Maarten (13) van Haren het meeste bezighield. Ieder moment kon `het busje' de straat inrijden en stoppen voor hun huis. En dan zouden er mannen in overalls uitstappen om hun twee Barnevelder krielkippen en de sierlijke sabelpootkip mee te nemen.

,,Zaterdag leek het zover'', vertelt vader Wilfried van Haren. De Algemene Inspectiedienst (AID) had een ruimingsactie van `hobbykippen' aangekondigd ,,De kinderen waren in paniek. `Ze komen!' riepen ze. Maar het was het busje van een schilder.'' Het busje kwam niet, maar hij wil maar zeggen hoezeer de jacht op de hobbykip ingrijpt in de Gelderse Vallei.

Sinds demissionair minister Veerman (Landbouw, CDA) aankondigde dat hobbymatig gehouden kippen, ganzen, eenden en andere vogels in de met vogelpest besmette gebieden net als de productiedieren geruimd moeten worden, is het oorlog tussen hem en de hobbydierhouders. Bij achtduizenden adressen zijn al kippen opgehaald (84.000 vogels), maar er komt steeds meer weerstand tegen het in veler ogen zinloze ruimen. Met een kort geding proberen Erna en Jurjen Oosterbaan uit Hoevelaken te bereiken dat minister Veerman hobbykippen laat inenten in plaats van afmaken. De Belangenvereniging van Hobbydierhouders en honderden particulieren hebben zich bij hen aangesloten. Nieuwe kortgedingen zijn in voorbereiding.

Tot nu toe haalden de protesten tegen het ruimen niets uit. Alle vogels die gevoelig zijn voor de vogelpest zijn een potentiële besmettingsbron, zo redeneert het ministerie. En wil men de ziekte de baas worden, dan moeten alle vogels eraan geloven.

Alle vogels? Nee, niet alle. Een wilde gans die in een meertje zwemt wordt ongemoeid gelaten, de eenden in sloten en grachten eveneens. Hobbydieren daarentegen hebben pech als de ruimploeg langskomt. En zo kon het gebeuren dat op het fokterrein van Ernst de Haas uit Ede driehonderd ganzen en eenden met een spuitje werden afgemaakt, terwijl een paar meter verderop wilde eenden en ganzen bleven rondzwemmen.

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) noemt het ,,absurd'' om duizenden tamme kippen en eenden af te maken, als het virus nog kan worden overgebracht door vrij levende vogels. Maar het belangrijkste bezwaar is dat de dieren volgens de vereniging allemaal gezond zijn. ,,De meeste kippen zitten al wekenlang in een afgesloten hok'', zegt Jinke Hesterman, voorzitter van de NBvH. ,,Ze hebben geen contact met andere vogels en zijn vrijwel allemaal kerngezond. Waarom moeten ze dan nog gedood worden? Dit is waanzin.''

Sinds gisteren pleit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde eveneens voor het vaccineren van het hobbypluimvee. Minister Veerman weigerde dit tot nu toe omdat – krachtens het Europese non-vaccinatiebeleid – de Nederlandse export van consumptie-eieren en kippenvlees in gevaar zou komen. Alleen dierentuinen hebben een ontheffing voor het vaccinatieverbod. Veerman is zelf ook een tegenstander van het non-vaccinatiebeleid, maar voordat de Europese regels zijn aangepast, is ruimen volgens hem de enige mogelijkheid.

De NBvH geeft op haar website (www.hobbydierhouder.nl) enkele tips om ruiming van de kippen te vertragen, in de hoop dat van uitstel ook afstel komt. Hobbydierhouders die hun kippen wel hebben aangegeven bij de Algemene Inspectiedienst, kunnen een verzoek tot vaccinatie indienen. Of ze kunnen hun tuin tot dierentuin uitroepen. Voorts kunnen mensen weigeren afstand van hun dieren te doen als die langer dan drie weken `opgehokt' zitten. Dat is volgens de NBvH immers de officiële termijn voor de `verdachtstatus' van vogels in de besmette gebieden. Rob Wereldsma, eigenaar van 48 `prijskippen' vierde vorige week ,,een klein feestje'' toen deze termijn voor zijn dieren verstreken was. Maar veel mensen kiezen het zekere voor het onzekere en melden hun kippen helemaal niet.

Volgens sommige hobbydierhouders wordt er binnen de Gelderse gemeenschap druk op hen uitgeoefend door mensen die werkzaam zijn in de pluimveesector om niet langer `dwars te liggen' en hun dieren mee te geven aan de AID. Hoe eerder het gebied officieel `schoon' wordt verklaard, hoe eerder de stallen weer gevuld kunnen worden. Maar Wilfried van Haren heeft een heel andere ervaring. ,,We zijn bevriend met een echtpaar met een pluimveebedrijf. Ze nemen ons niets kwalijk. Voor ons waren het maar productiedieren, zeiden ze. Maar jullie houden van je dieren, voor jullie is het veel erger.''