Hervorming EU-markt door `waakhonden'

De Europese Commissie wil een hervorming van de interne markt doorvoeren. Volgens goed ingelichte bronnen zullen onafhankelijke `waakhonden' moeten garanderen dat regels beter worden nageleefd. De nationale `waakhonden' moeten gaan functioneren naar het voorbeeld van nationale organen voor mededingingstoezicht, zoals in Nederland de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Pagina 17