Gesloten orde

Waarom het effect van Pim Fortuyn weer haast is verdwenen? Omdat de gevestigde orde veel groter en sterker bleek dan iemand ooit voor mogelijk had gehouden. Nu is meer dan ooit duidelijk dat alle gevestigde partijen (van SGP tot GroenLinks en SP) samen de `Politiek Correcte Partij Nederland' vormen en na de verkiezingen in mei 2002 hebben besloten dat 26 LPF'ers een bedreiging vormden voor de zo zorgvuldig opgebouwde, gesloten orde. Deze eenheidspartij vond 124 zetels niet genoeg en heeft ernaar toegewerkt dat men weer zo snel mogelijk naar 150 politiek correcte zetels moest. Gesteund door praktisch alle media (zelfs De Telegraaf schopte zijn eigen lezers tegen het been door een anti-LPF hetze ), ambtenarij en gevestige organisaties en instellingen. De naam van Fortuyn werd niet eens genoemd in troon- en kerstrede.

In de schijndemocratie die Nederland is (zie het artikel van G. van Westerloo op de Opiniepagina van 26 april), is iedereen medeplichtig aan jarenlang wanbeleid op haast alle gebieden, het oppompen van staat en overheid, een ongekende subsidiecultuur, import van armoede en fundamentalistische ideeën: met kracht zal men ervoor blijven zorgen dat dit `onbespreekbaar' blijft en in elk geval onaangetast. Nederland is geen land meer voor echt vrije, individuele burgers die daadwerkelijk invloed zouden moeten hebben: Nederland is ruggengraatloos en laf politiek correct.

    • L. van Brandwijk