Extra dimensie

In tegenstelling tot het gros van de universitaire wetenschappers behoorde Pim Fortuyn tot de kleine groep die het als een sport zag andersdenkend te zijn en daardoor met amper te weerleggen argumenten onze samenleving – zij het vaak provocerend – tot andere gedachten probeerde te brengen.

Voorzover ik mensen bij de Erasmus universiteit heb meegemaakt geldt iets vergelijkbaars voor Eduard Bomhoff, Roel in 't Veld en Bernard van Praag. Vele collegae zijn (of waren) het lang niet altijd eens met hun gedachtegoed, maar het zijn wél mensen die niet alleen bezig zijn met waar zij voor benoemd zijn. Door verder te kijken dan het eigen wereldje kun je zeer interessante ontdekkingen doen en een extra dimensie aan onze samenleving geven.

Wat met Pim Fortuyn op 6 mei 2002 is gebeurd is een gigantische afgang voor ons land en ik betreur het dat hij de kans niet heeft gekregen te tonen waartoe zijn visie had kunnen leiden. Alleen dan hadden we kunnen weten of wij het met zijn andere zienswijze op onze maatschappij wel of niet eens waren.