De boodschap

Het Fortuyn-effect is weggeëbd omdat niemand het talent en de moed had om Pim op te volgen. De media hadden aardigheid in zijn buitenissigheid en zo kon Pim zijn boodschap kwijt. Maar nu hij is weggevallen, is de Fortuyn-erfenis slechts te redden door interesse voor zijn boodschap. Die boodschap is echter bedreigend voor linkse mensen, omdat hij een tekortschietende visie van links op de multiculturele samenleving, op emancipatie en solidariteit blootlegt. En daarom wordt Fortuyns boodschap verdoezeld. Ging die over veiligheid en wachtlijsten? Nee, hij luidde: `ze willen ons land overnemen'. Met het bange vooruitzicht: islamieten in overtal, voordat zij democratie en vrouwenemancipatie omhelzen. Zodat Nederland een Bosnië wordt, rijp voor burgeroorlog.

De PvdA beroept zich op zijn `bindend vermogen', terwijl het eropaan komt, nu het nog kan, aanpassingen van allochtonen af te dwingen. Aanpassingen die pas de solidariteit rechtvaardigen, die links wil opleggen als vanzelfsprekendheid. Allochtonen, `arme drommels', zouden zonder meer recht hebben op onze solidariteit – een achterhaalde visie op emancipatie, die van de klassenstrijd. Fortuyn had meer oog voor emancipatie van homoseksuelen, en van vrouwen. Kortom, voor vrijheidsrechten. Als de `multiculturele samenleving' een vrijbrief is voor allochtonen om de vrouwenemancipatie te verhinderen, om homoseksuelen te beschimpen, en straks misschien om `ongelovigen' te bedreigen, dan wordt Nederland onleefbaar. Niet die andere godsdienst op zich is het probleem, maar het reactionaire gedachtegoed, dat overweegt, zolang Ellians en Hirsi Ali's een uitzondering zijn. Weg met de multi-culti-kwatsch. En solidariteit uitsluitend op basis van gedeelde visies op menselijke waardigheid en emancipatie.