Boete voor lekken naam van Volkert van der G.

Een voormalig wethouder uit Wageningen is door de Arnhemse politierechter conform de eis van justitie veroordeeld tot een geldboete van 500 euro. De 49-jarige ex-wethouder (GroenLinks) heeft zich schuldig gemaakt aan schending van het ambtsgeheim door enkele uren na de moord op Pim Fortuyn, de naam van de vermoedelijke moordenaar, Volkert van der G., uit te laten lekken.

De ex-wethouder had de naam in vertrouwen gehoord van toenmalig burgemeester J. Sala. Justitie had direct na de aanhouding bij de gemeente Wageningen informatie over Van der G. opgevraagd. Van der G. heeft jarenlang in Wageningen gewoond, voordat hij verhuisde naar Harderwijk. De burgemeester van Wageningen lichtte zijn beide loco-burgemeesters in. De veroordeelde ex-wethouder belde vervolgens, volgens eigen zeggen om meer informatie over Van der G. in te winnen, met een collega van Van der G. bij de Vereniging Milieu Offensief. Deze lichtte vervolgens weer anderen in dat Van der G. verdacht werd van de moord op Pim Fortuyn. Volgens justitie was het risico aanwezig dat hierdoor bewijsmateriaal zou verdwijnen. Dit is niet gebeurd. Van der G. heeft volgens de rechtbank in Amsterdam solo geopereerd.

De ex-wethouder heeft zijn loslippigheid erkend maar hij betwist dat er sprake was van geheime informatie.