VVD'ers vinden partij niet liberaal

De VVD heeft geen liberale visie. Dat vond een meerderheid van VVD-leden die zich zaterdag in Hilversum hadden verzameld om over de toekomst van de partij te spreken. De circa 70 aanwezigen bogen zich, mede ter voorbereiding van het VVD-partijvernieuwingscongres later deze maand, over een aantal stellingen: `De VVD is een conservatieve partij' werd met grote meerderheid verworpen, de stelling `het liberalisme heeft een sociaal gezicht, de VVD niet' kreeg daarentegen veel steun.

De bijeenkomst was georganiseerd door de vorig jaar opgerichte 16-mei-groep die interne discussie binnen de VVD wil bevorderen. De debatten van deze groep zijn voor alle leden vrij toegankelijk. Die van zaterdag werd door enig ongenoegen onder de aanwezigen gekenmerkt omdat geen van de zittende Tweede-Kamerleden of bewindspersonen de weg naar de bijeenkomst had gevonden. Bij eerdere debatten van de 16-meigroep, over Europa en justitie-beleid, was de partijtop wel aanwezig geweest.

Het merendeel der aanwezigen zag een verband met de aanstaande kabinetsdeelname van de VVD, die de partijtop – meende men – plotseling afkerig had gemaakt van principiële debatten en pogingen tot partijvernieuwing. Bij de bijeenkomst waren wel leden van de Eerste Kamer, het Europese parlement, en Provinciale Staten en gemeenteraden aanwezig.

De deelnemers aan het debat zagen zich in in hun sombere voorgevoelens over het komende partijcongres bevestigd door een kort slotwoord van VVD-voorzitter Bas Eenhoorn. Deze prees het werk van de 16-meigroep – ,,op zich al een stuk vernieuwing'' – maar verwees in één adem naar de Bommelfiguur Zwadke Kornelisz, uit het verhaal De Zwarte Zwadderneel, die, terwijl overal de zon schijnt steeds met een paraplu rondloopt, omdat alleen boven zijn hoofd een regenbui verschijnt.

De bijeenkomst was in meerderheid voorstander van meer ledeninvloed in de partij en vroeg zich af of het bijzonder congres daar wel voor zal zorgen. Over het algemeen achtte men de eigen partij te zeer naar binnen gericht, waardoor geïnteresseerde potentiële kiezers te weinig bereikt worden.