NS biedt niet mee op alle spoorlijnen

De Nederlandse Spoorwegen gaan niet op alle treindiensten die de komende jaren per opbod worden verkocht, meebieden. Dit zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Tot nu toe heeft NS altijd gezegd dat het bedrijf op alle aan te besteden lijnen zou gaan meebieden. Een woordvoerder van NS zei vanochtend dat het bedrijf op twaalf of dertien van de nog 21 aan te besteden lijnen zal bieden. ,,Op acht of negen niet, omdat deze voor NS commercieel niet interessant zijn.'' De NS bekijkt voor elke lijn of deze een aanvoerfunctie heeft naar het hoofdnet en of een rendabele exploitatie mogelijk is. ,,We doen voor alle lijnen onze maximale best om ze te behouden.

Maar als je van tevoren weet dat dat bij een lijn niet gaat lukken, houdt het op'', zegt de woordvoerder. ,,We gaan niet voor de vorm bieden als we zeker weten dat we een lijn niet rendabel kunnen krijgen, om dan vervolgens krokodillentranen te huilen dat we een lijn niet kunnen behouden. Dat is ook niet eerlijk richting het personeel.'' NS kon vanochtend nog niet zeggen op welke lijnen niet wordt geboden.

De vakbond FNV Bondgenoten is ,,pissig'' over de uitspraken van NS. De bond ziet, hoewel NS dat ontkent, in de uitlatingen een ,,koerswijziging'', zegt bestuurder A. van den Berg. ,,Voor het eerst wordt openlijk gezegd dat ze niet op elke lijn gaan meebieden.'' Van den Berg denkt dat NS zich hiertoe genoodzaakt ziet, omdat de rechter NS afgelopen maart verbood een tariefstijging per 1 juli door te voeren. Daarmee loopt NS dit jaar alleen al 30 miljoen euro mis. De reizigersdivisie van NS, NSR, maakte over het vorige jaar 69 miljoen euro verlies.

,,Ik geloof wel dat NSR haar belofte gestand wil doen om op alle lijnen te gaan bieden'', zegt Van den Berg. ,,Maar de divisie NS Commercie wordt steeds machtiger. En die wil gewoon van die onrendabele lijnen af.''

Het spoornet wordt de komende jaren in stukken geknipt. Treindiensten waar veel geld bij moet, worden verkocht aan de hoogste bieder. Daarbij zijn enkele andere lijnen onder verantwoordelijkheid van de provincie geplaatst. In totaal gaat het om 31 treindiensten. Daarnaast blijft een kernnet bestaan waar NS tot 2015 het alleenrecht heeft.

In het oosten en noorden van Nederland is het al zover. Daar vallen al negen diensten onder de provincie, waarvan vier zijn aanbesteed. Op de aanbestede lijnen in Gelderland en Overijssel rijdt Syntus, in Groningen en Friesland rijdt NoordNed. [Vervolg SPOORWEGEN: pagina 3]

SPOORWEGEN

Nut concurrentie inmiddels betwijfeld

[Vervolg van pagina 1] De aanbestedingen zijn in 1995 bedacht door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit hoopte dat door concurrentie op het spoor, de exploitatie van de diensten efficiënter zou worden. Maar inmiddels wordt de zin van aanbesteden betwijfeld. FNV Bondgenoten zei november vorig jaar in deze krant dat de aanbestedingen in het noorden hebben geleid tot verschraling van het openbaar vervoer. Zo wordt veelal zonder conducteur gereden. De bond pleitte er voor de aanbestedingen te stoppen.

Het aanbestedingsbeleid heeft grote gevolgen voor het personeel van NS. Op de treindiensten die nog niet zijn aanbesteed, rijden momenteel nog rond de 2.500 personeelsleden van NS, schat spoorbond FNV Bondgenoten. Het personeel kan na een aanbesteding mee naar de nieuwe aanbieder, of bij NS blijven. In het eerste geval krijgen ze een kleine, vaste route, een `rondje om de kerk' bij de nieuwe aanbieder. In het tweede geval, als NS de bieding niet heeft gewonnen, moeten ze verhuizen naar een gebied waar NS nog wel werk heeft. Het meest voor de hand ligt dan de Randstad, want daar heeft NS nog steeds een tekort aan machinisten en conducteurs.

Het personeel verbaast zich er verder over dat NS in het buitenland wel lijnen verwerft, maar in het binnenland een aantal laat lopen. Vorige maand maakte NS bekend een treindienst rondom het Britse Liverpool te hebben overgenomen.