Kinderen voor kinderen

Het is acht uur 's morgens en zes jongens en twee meisjes hebben zich gemeld bij de Elsenburgschool voor speciaal basisonderwijs in Rijswijk. Hier gaan ze hun taakstraf volbrengen. Ze drinken koffie. Tekenen een contract met de Raad voor de Kinderbescherming. Hijsen zich in blauwe overalls. Ze hebben hun straf gekregen van de officier van justitie, wat betekent dat je geen strafblad krijgt, of van de kinderrechter. Twee jongens vertellen dat ze samen zijn gepakt voor het stelen van brommers. Eén brommer hadden ze al uit een kelder gehaald, maar tijdens het verslepen van de tweede klapte er per ongeluk een deur dicht. Dat alarmeerde een vrouw en die belde de politie. Als dat mens niet had opgelet, vertellen ze stoer, dan hadden ze hier nu niet gezeten. De twee meisjes kijken balend voor zich uit. Het ene meisje heeft een taakstraf wegens spijbelen, het andere meisje wegens winkeldiefstal.

Werkmeester Jan Borgers legt uit wat de jongens en meisjes gaan doen. Borgers heeft een bedrijf dat zich toelegt op het uitvoeren van taakstraffen. Op tijd komen. Geen ruzie maken. Niet plassen in het struikgewas. Aardig zijn voor de dames. En samen er het beste van maken. We zitten hier op een school voor moeilijk lerende kinderen en voor hen gaan we het schoolplein beschilderen, vertelt hij. Buiten krijgen de jongens en meisjes van te horen wat ze moeten doen. Een hinkelbaan schilderen. Een voetbalveld. Onze scholieren hebben prikkels nodig, zegt maatschappelijk werker Menno van Geldorp van de school.

De meesten balen van de straf, die in deze meivakantie ten uitvoer wordt gebracht, en sommigen zijn het er ook niet met eens. Een jongen vertelt dat hij is gestraft voor het beledigen van een politieman. Een belachelijke zaak, vindt hij, waartegen hij zeker in beroep zou zijn gegaan, als zijn vader hem niet had verteld dat zoiets alleen maar geld kost. Er had zich een verkeersongeval voorgedaan bij hem in de buurt. Hij ging kijken met een stel anderen. De politie stuurde hen weg. Hij keerde om. En toen werd hij op zijn rug gesprongen door een agent die hem op de grond legde. Ja, toen heeft hij iets verkeerds geroepen. Of we dat gek vinden.

Het opknappen van schoolpleinen is als taakstraf tamelijk nieuw. De Kinderbescherming is blij dat Menno van Geldorp zijn school heeft aangemeld, want er is een tekort aan projecten. Hopelijk heeft dit werk een positieve uitwerking op de kinderen, zeggen Frank Nieraeth en Robin Kooy, coördinatoren taakstraffen. De gestraften zien er het nut wel van in. Dit is zinvoller dan andere taakstraffen, vertelt een van de brommerjongens. Hij werkte eerder op een kinderboerderij en in het restaurant van een warenhuis. Het is ook een taakstraf waarvoor je discipline moet hebben, legt Borgers uit, en je moet je kunnen concentreren. Wees zuinig met de verf, houdt hij de kinderen voor, want scholen zijn erg arm en over het kopen van ieder blik verf is 26 keer vergaderd. Ze knikken, een tikje gemotiveerd.

    • Arjen Schreuder