Ecolo stapt uit coalitie België

Het Belgische paars-groene kabinet van premier Guy Verhofstadt is twee weken voor de verkiezingen een groene coalitiepartner kwijt. De Franstalige partij Ecolo stapte dit weekeinde uit het kabinet na een hoog opgelopen ruzie over nachtvluchten boven Brussel.

Minister Isabelle Durant (Transport) nam gisteravond ontslag, nadat premier Verhofstadt haar de bevoegdheid over luchtvaart had ontnomen. Durant had onverwachts geweigerd een in januari door het hele kabinet bereikt akkoord over nachtvluchten vanaf vliegveld Zaventem uit te voeren. Ook de tweede bewindsman van Ecolo, staatssecretaris Olivier Deleuze (Energie), stapte op. In een toelichting zei Verhofstadt: ,,Ik heb laten zien wie de baas is. Dit kon ik niet nemen. Het ging er niet om een minister weg te krijgen, maar om een gemaakte afspraak correct uitgevoerd te krijgen.''

Het kabinet was gistermiddag in spoedzitting bijeengekomen. Een poging van de Franstalige socialistische coalitiepartner PS tot een compromis – een reeds door luchtvaartautoriteiten goedgekeurde alternatieve route boven Brussel – liep op niets uit. Durant liep met haar staatssecretaris boos weg toen zij de gevraagde 24 uur bedenktijd niet kreeg. Zij kreeg in het kabinet ook geen steun van de Vlaamse groene zusterpartij Agalev. Durant sprak van politiek ,,cynisme''.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht hadden enkele bewindslieden de Ecolo-minister al voor het kabinetsberaad hard terechtgewezen. De liberale minister Daems (Overheidsbedrijven) noemde de houding van Durant ,,een vorm van politiek terrorisme''. Volgens Vlaamse socialist Vandenbroucke (Sociale Zaken) had Durant om electorale reden het probleem ,,gecreëerd''. De Franstalige liberale minister Michel (Buitenlandse Zaken), nooit erg positief over Ecolo, sprak van ,,puur electoralisme'' en noemde haar houding ,,een beetje infantiel''.

Durant is bij de verkiezingen van 18 mei kandidaat voor de regio Brussel. Dat is volgens haar tegenstanders de belangrijkste reden dat zij Brussel het nachtvluchtlawaai wil besparen. Het conflict was begin dit jaar al ontstaan, maar toen werd in het kabinet een compromis bereikt over spreiding van lawaai, waarbij werd afgesproken dat ook nachtvluchten over Brussel zouden gaan.