Advocaat geeft verklaring Volkert vrij

De advocaat van de familie Fortuyn, mr. Th. Hiddema, heeft delen vrijgegeven van het eerste verhoor bij de rechter-commissaris van Volkert van der G., die op 6 mei vorig jaar Pim Fortuyn doodschoot.

Hiddema zegt met zijn actie de advocaat-generaal en het gerechtshof dat de zaak in hoger beroep behandelt, te willen beïnvloeden.Hiddema zegt vandaag in Trouw dat het vonnis van de rechtbank in Amsterdam ,,ondeugdelijk'' is. De rechtbank veroordeelde Van der G. op 15 april tot achttien jaar gevangenisstraf voor de moord op Fortuyn. Zowel het openbaar ministerie als de advocaten van Van der G. tekenden beroep aan.

Hiddema kreeg de verslagen van de verhoren van justitie na een beroep op de kort-gedingrechter. De advocaat stemde toen in met de vertrouwelijkheid ervan, maar voelt zich daar nu niet meer aan gebonden omdat het stuk is behandeld tijdens de openbare rechtszitting. De advocaten van Van der G. wilden vandaag niet reageren op de uitlatingen van Hiddema.

Persofficier D. Kruimel zegt desgevraagd dat het openbaar ministerie ,,nog serieus gaat kijken'' of het bezwaar zal maken tegen het optreden van Hiddema. Het openbaar ministerie sprak eerder de vrees uit dat delen uit het strafdossier in de media terecht zouden komen. ,,Het gebeurt vaker dat delen van strafdossier bekend worden gemaakt, maar we zijn er natuurlijk niet blij mee, zeker niet omdat de rechter vertrouwelijkheid als voorwaarde heeft gesteld.''

Volgens Hiddema heeft de rechtbank ten onrechte geconcludeerd dat Van der G. een politiek motief had voor de moord op Fortuyn. Ook bestrijdt hij de aanname van de rechtbank dat het niet aannemelijk is dat Van der G. in herhaling valt. Volgens hem blijkt uit de manier waarop Van der G. de uren voorafgaand aan de moord bij de rechter-commissaris beschrijft dat herhaling niet valt uit te sluiten. In Trouw zegt Hiddema: ,,Enkele uren voor de moord doet hij eerst (...) een bezwaarschrift op de bus. Deze man stáát voor een besluit.''

In het verslag van het eerste verhoor bij de rechter-commissaris staat volgens Hiddema het volgende citaat van Van der G.: ,,Geweld is een diffuus begrip en het gebruik ervan is ook niet altijd juist (..). Ik zou de manier van optreden van Fortuyn ook als gewelddadig willen omschrijven. Desgevraagd merk ik op dat het doden van een mens onder omstandigheden geoorloofd kan zijn. Overigens is dat geen taboe in Nederland. Ik denk dat 95 procent van de Nederlanders daar ook zo over denkt, kijk maar naar de steun die er was voor de uitzending van militairen naar een oorlogsgebied.''