Wat is jihad?

Terwijl de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst jihad uitlegt als gewapende strijd, lopen in de islamitische wereld de meningen uiteen over wat jihad inhoudt. Het woord jihad, dat letterlijk `je inspannen' betekent, wordt vaak gevolgd door woorden fi sabil Illah, op Gods weg. De inzet op Gods weg wordt telkens weer verschillend uitgelegd, al naar gelang de mate van orthodoxie van de betrokken moslim. Veel moslims geloven dat bidden, vasten, armen (financieel) helpen en op pelgrimstocht naar Mekka gaan ook vormen zijn van jihad. Anderen vinden dat pas sprake kan zijn van jihad wanneer een moslim meer probeert te doen dan waartoe hij verplicht is. Geven aan de behoeftigen is de plicht van elke moslim, jihad wordt het wanneer de moslim zo'n behoeftige aan een baan helpt, zodat die op eigen benen kan staan.

Jihad komt in de koran in 35 verzen voor, 22 maal in de betekenis van jezelf weer op de been helpen, 10 keer als oorlogshandeling en 3 keer als geestelijke verheffing. Volgens imam Omar, een naaste van de profeet Mohammed en de derde kalief, de wereldlijke islamitische leider, kan alleen jihad worden gevoerd tegen heidenen die meerdere goden aanbidden en die de vrede van de dâr al islam (het huis van de islam) aanvallen. Daarnaast is jihad ook geoorloofd ter bescherming van moslims in dar el-harb (huis van de oorlog). Vrouwen en kinderen worden uitgesloten van jihad en het plegen van zelfmoord kan volgens de meeste moslims zeker niet als een daad van jihad gezien worden.

Mujahedeen, strijders van de heilige oorlog, ontlenen hun interpretatie aan de betekenis van jihad die ook strijd tegen het onrecht kan betekenen. Sommigen zien hierin de Heilige Oorlog, harb muqaddas of qitaal muqaddas. Sommige orthodoxe moslims menen dat moslims verplicht zijn om zich ook in vredestijd voor te bereiden op jihad, zodat ze in actie kunnen komen wanneer de islam of moslims ergens onrecht wordt aangedaan. ,,Degene die een zuivere niyya (intentie) heeft om op de weg van Allah de Almachtige te strijden is diegene die zich daarop voorbereidt. Een moslim die zijn hele leven doorbrengt zonder fysieke of militaire training ter voorbereiding op de jihad, laat staan het participeren in de jihad (indien hij de mogelijkheid heeft), mag vrezen dat hij onder één van de takken van hypocrisie overlijdt'', meldt de Nederlandse versie van www.qoqaz.net, gelieerd aan sjeik Abdullah Azzam, de grondlegger van Al-Qaeda.

Strijd in allerlei betekenissen van het woord voor de eigen idealen en religie is ook in de westerse wereld niet ongebruikelijk. Veel Europeanen uit verschillende landen vochten voor hun socialistische idealen tijdens de Spaanse burgeroorlog. Vele Europese avonturiers namen deel aan de oorlog in ex-Joegoslavië. En niet te vergeten: de heilige oorlog van christelijke kruisvaarders in de middeleeuwen.

    • Ahmet Olgun