`Turkse ambassade zorgt voor tweespalt'

Binnen het bestuur van het overkoepelende Inspraakorgaan Turken (IOT) is een conflict ontstaan als gevolg van een ontmoeting die het IOT en vier van zijn organisaties vorige maand heeft gehad met de Turkse generaal T. Kilinc. Dat zegt voorzitter Mustafa Ayranci van HTIP, de grootste organisatie van Turkse arbeiders in Nederland.

IOT-lid HTIP, dat niet voor de ontmoeting was genodigd, beschuldigt Turkije van een poging greep te krijgen op sommige Turkse federaties in Nederland. Turkije zou zo ook de rust binnen de Turkse gemeenschap in Nederland verstoren. Als het IOT de handelwijze van de Turkse ambassade die de ontmoeting met de generaal arrangeerde niet veroordeelt, zal HTIP uit het IOT stappen. Kilinc is secretaris-generaal van de Nationale Veiligheidsraad van Turkije. Dat is het machtigste orgaan van het land waarin de president en de premier met de generaals van het leger overleg plegen.

In het Turkse ambassade-gebouw sprak Kilinc op 16 april met de voorzitters van het IOT en vier `Turkije-gezinde' groeperingen: de Alevitische Gemeenschap in Nederland, de Turks Islamitische Culturele Federatie, de Federatie van Turkse Sport en Cultuur in Nederland en de Federatie van Democratische Sociale Verenigingen.

Ayranci meent dat de generaal wil dat `Turkije-gezinde' organisaties de krachten bundelen om in Europa een sterke lobby ten gunste van Turkije te voeren, zoals bij de toetreding tot de Europese Unie. Onlangs verklaarde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Gül dat de ambassades zich meer moeten ,,interesseren'' voor Turkse organisaties in Europese landen.

Ayranci meent dat de ambassade het IOT en zijn collega-voorzitters in de val heeft laten lopen. In de uitnodiging aan de voorzitters werd niet gemeld dat het ging om een gesprek met de generaal. ,,De handelswijze moet daarom worden veroordeeld'', vindt hij. Volgens de voorzitters en een woordvoerder van de ambassade heeft Kilinc zich tijdens de bespreking georiënteerd op de problemen van de Turkse gemeenschap in Nederland. De generaal heeft twee weken geleden ook vertegenwoordigers van Turken in Frankrijk en België ontmoet. Eerder had hij al dergelijke bezoeken gebracht aan Duitsland en Oostenrijk.

Het gesubsidieerde inspraakorgaan IOT is namens de Turkse gemeenschap de gesprekspartner van de Nederlandse regering. Op de ambassade was ook Ömer Erdem van de Grijze Wolvenorganisatie Turkse Federatie Nederland uitgenodigd. Erdem kon niet aan het gesprek deelnemen wegens een verkeersongeluk onderweg naar de ambassade.

Door organisaties in te delen in ,,vrienden en vijanden'' heeft de Turkse ambassade tweespalt veroorzaakt binnen de Turkse gemeenschap, meent Ayranci. Hij beschuldigt Turkije van een verdeel en heers-politiek. ,,Turkije wil in zijn ogen pro-Turkse organisaties hier voor eigen doeleinden gebruiken, terwijl dergelijke civiele organisaties in Turkije zelf geen enkele ruimte krijgen.''

De betrokken voorzitters en een woordvoerder van de ambassade ontkennen de aantijgingen.