Smadelijk op één hoop

Dan Cohen, voorzitter van de Federatie Nederlandse Zionisten, beweert dat ,,hedendaagse joden des te meer te vrezen hebben van organisaties als de SP en Novib''. Dat blijkt volgens Cohen uit het feit dat zij vorig jaar steun gaven aan een kort geding tegen de Nederlandse staat inzake de doorvoer van wapens via Schiphol naar Israël. De officiële reden voor dat geding was het stoppen van elke vorm van transport van militaire goederen vanuit Nederland naar Israël, ,,nu deze goederen onderdeel zijn van de bewapening van het Israëlische leger, welk leger zich (...) op substantiële schaal schuldig maakt aan het schenden van fundamentele internationale (rechts)normen.''

Cohen geeft er blijk van geen onderscheid te kunnen maken tussen het erkennen van de staat Israël en kritiek op de bezetting door de staat Israël van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Een bezetting die, om een voorbeeld te noemen, in tal van VN-resoluties wordt veroordeeld. Ook organisaties als Amnesty International laten er geen twijfel over bestaan dat Israël de mensenrechten schendt.

De SP spreekt zich altijd uit voor een veilig Israël én voor een levensvatbaar Palestina op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Over dat laatste rept Cohen met geen woord. Als de Federatie van Cohen zich daarvoor zou uitspreken, zou hij meer bijdragen aan het politieke klimaat in Nederland dan het smadelijk op één hoop vegen van mensen met legitieme politieke kritiek op de staat Israël bij lieden die zich schuldig maken aan schandelijke antisemitische gedragingen.

Tweede-Kamerlid SP

    • Harry van Bommel