Rendementen oliebedrijven

De winst over het eerste kwartaal van ExxonMobil is verdrievoudigd en die van BP meer dan verdubbeld. De winststijging van Shell bleef daar bij achter.

De olieprijzen zijn al met een vijfde gedaald. In de aandelenkoersen is een olieprijs op de langere termijn van minder dan 20 dollar per vat - 5 dollar lager dan nu - al verdisconteerd. De zorg op de langere termijn is echter dat de grote oliemaatschappijen betrekkelijk lage rendementen halen, ondanks de gunstige omstandigheden.

Ook al zijn de olieprijzen nu 5 dollar lager dan begin 2001, het rendement van BP op het ingezette kapitaal is met zes procentpunten gedaald naar 20 procent en dat van Shell met drieprocentpunten naar 18 procent.

De vraag is nu of de rendementen zich kunnen stabiliseren. BP heeft zijn toekomst voor een groot deel verbonden aan een stoutmoedige escapade in Rusland. Shell stelt zich op dit moment behoedzamer op. Voorheen zorgde die omzichtigheid ervoor dat de aandelen van Shell met een korting werden verhandeld ten opzichte van die van BP. Maar op de korte termijn kan het tot hogere rendementen leiden. Het verschil in waardering tussen Shell en BP kon binnenkort verleden tijd zijn.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone