Meevaller

Het euroteken lijkt sterk op het beeldmerk van Interpayment. Maar de Engelse firma heeft geen recht op schadevergoeding. Een fikse meevaller voor de belastingbetaler.

Bij Interpayment Services Ltd. stond de champagne al klaar voor ontkurking. Het Britse bedrijf keek vorige maand met spanning uit naar de uitspraak in een door Interpayment aangespannen juridische procedure tegen de Europese Commissie. Zou het Europese Gerecht van eerste aanleg bereid zijn de door Interpayment gevraagde schadevergoeding van 25 miljoen pond, een kleine 40 miljoen euro, toe te kennen?

Interpayment meende recht te hebben op dit astronomische bedrag omdat de Europese Commissie inbreuk zou maken op haar merkrechten. Het bedrijf, tot voor kort onderdeel van de travellercheques organisatie Thomas Cook, bezit rechten op een beeldmerk dat grote gelijkenis vertoont met het euroteken. Het beeldmerk wordt gebruikt sinds 1989 voor financiële diensten en is in 1991 als merk geregistreerd, dus ruim voor de introductie van het euroteken.

Kort nadat de euro in gebruik was genomen had Thomas Cook het probleem al aangekaart bij de Commissie. Maar toen in 2000 duidelijk werd dat de partijen het niet eens werden, spande Cook een procedure aan bij het Europese Gerecht. De zaak werd later overgenomen door Interpayment.

Het belangrijkste argument van Interpayment om een dergelijk kolossaal bedrag te vragen is dat de Commissie door haar keuze voor het euroteken geen respect heeft getoond voor gevestigde merkrechten. Door te kiezen voor een symbool dat nagenoeg identiek is aan het geregistreerde merk, heeft de Commissie de merkrechten van Interpayment in feite onteigend. Natuurlijk begreep Interpayment ook wel dat het niet reëel was te eisen dat de Commissie het teken alsnog zou intrekken. Maar een forse compensatie voor deze ernstige fout van de Commissie was natuurlijk wel op zijn plaats.

Het ziet er naar uit dat de Commissie bij de introductie van het euroteken halverwege de jaren negentig inderdaad enigszins amateuristisch te werk is gegaan. Bij het ontwerp van het teken is geen gebruikgemaakt van een professioneel ontwerpbureau, maar werd intern aan een aantal mensen gevraagd een voorstel voor een ontwerp te doen. (Zou het een prijsvraag geweest zijn? Twee flessen wijn voor de beste inzending?) De toenmalige Commissievoorzitter Jacques Santer schijnt uiteindelijk zelf bepaald te hebben welk ontwerp het moest worden.

Na de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg half april kon de champagne van Interpayment rustig in de ijskast blijven. Het bedrijf werd op alle punten in het ongelijk gesteld. Het Gerecht is met de Commissie eens dat de Commissie het euroteken niet in het economische verkeer gebruikt. Het teken wordt niet gebruikt in het kader van handelsactiviteiten, maar slechts om de munteenheid aan te duiden. Van gevaar voor verwarring is volgens het Gerecht ook geen sprake. Bovendien had de Commissie door de introductie van het teken Interpayment niet daadwerkelijk belet zijn merk te gebruiken, zodat er ook niet van onteigening kan worden gesproken.

Niet alleen de Commissie kan na deze uitspraak weer opgelucht ademhalen. Ook voor de Europese belastingbetalers, zoals u, ik en vele miljoenen lotgenoten, is het een mooie meevaller. Want ruw geschat ging het toch om een kwart euro per persoon. Daar kunt u nu dus iets leuks mee doen.