Is mijn oude dag goed geregeld?

Ik bouw geen pensioen op via werkgevers, omdat ik altijd tijdelijke contracten heb of omdat mijn werkgevers failliet gingen, wat dan weer een fijn pensioengat opleverde door de niet betaalde premies. Wel heb ik in 1995 via de AMEV een soort pensioen afgesloten. Ik betaal daarvoor elke maand 80 euro, die in een mixfonds gaan. Van 1995 tot 2000 liet dit fonds een rendement zien van iets meer dan 20 procent, maar van 2000 t/m 2002 is het rendement 9 procent negatief. Een eindkapitaal is niet afgesproken of gegarandeerd. Daarnaast heb ik een Postbank-pensioen met een gegarandeerd lijfrentekapitaal van minimaal 26.000 euro in 2031. En een plan van de Postbank dat over twintig jaar 12.000 euro oplevert. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken, maar ik maak me toch zorgen, omdat ik vanaf mijn 65ste, in 2031, van deze gelden en de AOW afhankelijk ben. Moet ik mijn AMEV-pensioen omzetten in een vorm met garantie of mag ik er van uit gaan dat beleggen over dertig jaar altijd een redelijk rendement oplevert?

(D. M.)

U draait net als veel mensen de zaken om. Zij maken een inventarisatie van hun verzekeringen, financiële plannen en beleggingen en vragen zich dan af of die lappendeken voldoende pensioen oplevert. Maar je moet voor jezelf eerst vaststellen hoeveel inkomen je vanaf welke leeftijd wilt hebben en daar de passende financiering voor regelen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele