Identificatie verplicht vanaf 14 jaar

De algemene identificatieplicht gaat gelden vanaf 14 jaar. De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) hebben hun eerdere voorstel om kinderen vanaf 12 jaar te verplichten een identificatie bij zich te dragen, aangepast.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel, dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Daarna wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Wanneer de algemene identificatieplicht van kracht wordt, is nog onduidelijk.

Tot nu toe geldt alleen in de auto, op het werk en in het openbaar vervoer een identificatieplicht. Als de wet van kracht is, moet iedereen vanaf 14 jaar zich in beginsel kunnen identificeren. Een politieagent of toezichthouder mag evenwel alleen om een identificatiebewijs vragen als dat past in ,,het kader van zijn taakuitoefening'.

Dat gaat bijvoorbeeld om een situatie waarbij de handhaving van de openbare orde in het geding is. Ook als sprake is van een verdenking of als een persoon weigert aanwijzingen van een agent op te volgen kan om een identificatie worden gevraagd. Als de betrokken persoon dan geen identificatie bij zich heeft, is hij in overtreding. Er worden aparte controles gehouden op het bezit van identificatiebewijzen.

De ministers hebben hun wetsvoorstel aangepast op basis van een aantal adviezen, onder meer van de Raad voor Rechtspraak, het College van Procureurs-generaal en de Nederlandse Orde van Advocaten. De Raad van Hoofdcommissarissen wilde een plicht van 12 jaar omdat die met de leeftijd overeenkomt waarop kinderen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Andere organisaties vonden 12 jaar te jong. Donner en Remkes hebben volgens een woordvoerder de leeftijd aangepast om aan zoveel mogelijk adviezen tegemoet te komen. ,,Bij de meeste criminaliteit van jongeren gaat het om 15-, 16- en 17-jarigen. Die moeten zich nu identificeren. Donner en Remkes hopen hiermee ook te voorkomen dat de discussie in de Tweede Kamer straks alleen maar over de leeftijd gaat.'

Het kabinet wil geen nieuwe aparte identificatiekaart invoeren. Aan de plicht kan worden voldaan met erkende identificatiebewijzen, zoals paspoort en rijbewijs.

Gerectificeerd

Identificatie

In het bericht Identificatie verplicht vanaf 14 jaar (3 mei, pagina 3) staat dat aparte controles worden gehouden op het bezit van een identificatiebewijs. Hierop worden geen aparte controles gehouden.