Gouverneur Nw-Guinea dreigde met vertrek

P.J. Platteel, gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, heeft in maart 1962 serieus overwogen zijn functie ter beschikking te stellen. Hij wilde niet langer verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse beleid in de laatste kolonie in de Oost. Het kabinet waarschuwde Platteel voor de ,,desastreuze gevolgen'' die zijn aftreden zou hebben.

Dit blijkt uit stukken uit het archief van het Kabinet van de Minister-President. Dit 340 meter tellende archief is in maart overgedragen aan het Nationaal Archief in Den Haag en openbaar gemaakt. De sectie over Nederlands Nieuw-Guinea bevat correspondentie in codeberichten tussen gouverneur Platteel, de hoogste Nederlandse gezagsdrager in Nieuw-Guinea en staatssecretaris Th. Bot van Binnenlandse Zaken, belast met Nieuw-Guinea.

Begin 1962 stond Nederland aan de rand van een oorlog met Indonesië over de kwestie Nieuw-Guinea. Nederland weigerde afstand te doen van de laatste kolonie in de Oost, die door Indonesië werd opgeëist. Platteel vroeg Den Haag militaire versterkingen te sturen naar Nieuw-Guinea. De regering weigerde, omdat zij in ruil voor Amerikaanse steun had beloofd geen extra militairen te sturen.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL: pagina 31