Gierzwaluw

Eindelijk spotte ik, in de laatste week van april, de eerste gierzwaluwen. Drie sikkelvormige, razendsnelle silhouetten. Uit Afrika komen deze zomervogels aangevlogen, ten zuiden van de evenaar, om hier te broeden. De gierzwaluw is geen zwaluw, evenmin een zangvogel. Hij behoort tot het geslacht apus apus, net als de kolibri. Iedereen kent van warme avonden het gierend geluid waarmee ze op stormachtige wijze langs de huizen schieten met hun spitse vleugels. De gierzwaluw (`gieren' betekent `schreeuwen') slaapt, eet, drinkt, baltst, paart, danst alles in de lucht. In de Jordaan en ook elders plaatsen mensen broedkasten, want voor deze liefhebber van rotsachtig gebied is de Nederlandse huizenbouw te keurig. Het nest is zo gekozen, onder dakpannen bijvoorbeeld, dat de vogels zich in vrije val naar beneden kunnen laten tuimelen. Dan een paar vleugelslagen, en in een flits bereikt deze acrobaat 120 kilometer per uur.

freriks@nrc.nl