`Geen universiteit na start op hbo'

De mogelijkheid voor hbo-studenten om met een hbo-propedeuse te gaan studeren aan de universiteit moet worden afgeschaft. Dat staat in een brief die de gezamenlijke universiteiten deze week aan demissionair staatssecretaris Nijs (Onderwijs) hebben gestuurd.

Elk jaar stromen een paar duizend van deze zogenoemde `hbo-p'-studenten in op de universiteit, meestal bij studies als rechten en economie. Universiteiten zijn nu nog wettelijk verplicht om deze studenten in te laten stromen, maar de overgrote meerderheid van de studenten valt al in het eerste jaar af. Bovendien lopen ,,degenen die niet uitvallen een significant hoger percentage studievertraging'' op, schrijft voorzitter Ed. d'Hondt van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

De VSNU vraagt om wijziging van de wet om de doorstroom van hbo-p-studenten te verbieden. In afwachting daarop zullen de universiteiten de komende tijd in ieder geval de inschrijving van deze studenten ,,zoveel mogelijk [..] ontmoedigen''.

Wel willen de universiteiten nog steeds uitblinkende hbo-ers toelaten. Die moeten de kans krijgen om een toelatingsexamen af te leggen. Daarom wil voorzitter d'Hondt dat dit mogelijk wordt vanaf achttien jaar. Nu is dat nog 21 jaar. Ook zijn voormalig vwo-ers die een hbo-propedeuse halen nog altijd welkom, aldus d'Hondt.

De universiteiten vrezen verder voor de gevolgen van de tweede fase in het voortgezet onderwijs. Waarschijnlijk leidt de hervorming en verzwaring van het onderwijsprogramma in het havo en vwo er op termijn toe dat steeds minder havisten nog naar het vwo zullen gaan. Steeds meer studenten kiezen voor de relatief eenvoudige route via de hbo-propedeuse om de universiteit binnen te komen, schrijven de universiteiten. En dat leidt ,,op korte termijn'' tot een toename van studenten ,,met minder goede vooruitzichten''.

De Universiteit van Amsterdam heeft met de Amsterdamse hbo-instellingen afspraken gemaakt over het terugkeren van dit soort studenten naar het hbo, aldus P. van der Heijden, rector magnificus van de UVA, in een interview met deze krant.

Wetenschap & Onderwijs: Pagina 39