Dividendbelasting

U schreef over de verrekening van de dividendbelasting met ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen. Hoe werkt die verrekening?

(W. P.)

Op Nederlandse dividenden wordt door de uitkerende bedrijven 25 procent dividendbelasting ingehouden. Die mag u via een aangifteformulier aftrekken van de belasting die u moet betalen in box 1, 2 of 3. Betaalt u helemaal geen belasting, dan krijgt u de dividendbelasting terug in de vorm van een negatieve aanslag.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele