D66 en referendum

In NRC Handelsblad van 1 mei was te lezen dat fractievoorzitter Dittrich van D66 het volgende zei: ,,Op het congres kan ik de leden uitleg geven en in discussie gaan om mij te verantwoorden. Een referendum is alleen ja of nee.'' Hij gaf hiermee aan dat hij tegen een intern referendum onder D66 leden is over de toetreding van D66 tot een rechts kabinet.

Spreekt hier de partijleider van de partij die vanaf 1966 pleit voor een referendum? Het `kroonjuweel'? Als het in de onderhandelingen met VVD en CDA niet te pas komt als de leden mogelijk `nee' stemmen in een intern referendum, dan wordt de drogredenering van stal gehaald dat in een referendum alleen ja of nee gestemd kan worden?

Een referendum is altijd `ja' of `nee'. Dat was bij alle tot nu toe gehouden referenda in Amsterdam zo. Bij IJburg, bij het weitje, bij de Noord-Zuidlijn en bij referenda in tal van kleinere gemeenten. Bij het interne referendum dat sommige D66-leden willen is dat niet anders.

Het zou Dittrich passen eerst democratisch af te wachten of het vereiste aantal aanvragers gehaald wordt voor een referen, zoals dat bij alle referenda gebeurt. Dat is soms uiterst vervelend voor bestuurders die hun plannen eventueel gedwarsboomd zien. Zo ook voor de heer Dittrich in dit geval.

    • Rik Jungmann