'Bestrijd malafide uitzendbureaus'

Om malafide uitzendbureaus beter te bestrijden moet de CAO voor uitzendkrachten weer volledig algemeen verbindend worden verklaard. De werkgeversorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en vakbonden hebben dat gisteren afgesproken in een nieuwe CAO. Bestuurder Westerhof van FNV Bondgenoten wijst erop dat duizenden uitzendbureaus zich niet aan de regels houden. Volgens hem is de belangrijkste afspraak dat een half miljoen euro wordt ingezet om een betere naleving van de regels te bevorderen.