Balkons Maastricht

Het is intriest wat de bewoners van het complex Patio Sevilla in Maastricht is overkomen. Het is goed dat er een breed onderzoek wordt ingesteld naar het ontwerp van de architecten, de aannemer maar ook het functioneren van het Bouwtoezicht. Dat het toezicht van gemeenten op naleving van de bouwvoorschriften volgens VROM in veel gevallen slecht is verbaast mij niet. Bij de gemeente Den Haag heb ik in 2000 ook aan zo'n onderzoek van VROM meegewerkt. Hoewel de dienst toen uit het rappport goed te voorschijn kwam baart de kwaliteit van het management en de huidige organisatie mij grote zorg.

Reorganistatie op reorganisatie heeft in Den Haag, maar ook bij veel andere diensten, ertoe geleid dat de bouwinspecteurs en de inspecteurs van vergunningen niet meer direct worden aangestuurd door management die affiniteit hebben met bouwen danwel een bouwkundige opleiding hebben genoten. Met bouwkundige problemen kunnen de inspecteurs niet meer terecht bij hun directe chefs. Er is geen chemie en gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen management en de inspecteur in het veld.

Het is juist als Carel Weeber (NRC Handelsblad, 29 april) zegt dat de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van de balkonconstructie. Maar de overheid heeft op grond van de woningwet bij het toezicht op de bouw daar ook een zekere medeverantwoordelijkheid in. Onvoldoende toezicht door de inspecteur op de bouw zal de verantwoordelijkheid van de aannemer doen afnemen.

Natuurlijk is de tijd voorbij dat bouwtoezicht ook de riolering in het werk controleerde. Maar voor toezicht, mits gericht op constructieve zaken zoals de balkons, de brandveiligheid, e.d,. heeft de gemeente een belangrijke taak en verantwoordelijkheid.

J.W.F. van der Spek vm. hoofd vergunn.directie bouw- monumentenzorg Dienst Stedelijke Ontwikkeling in Den Haag.