Apothekers 2

De lastercampagne in de pers tegen apothekers moet eens afgelopen zijn. Nu de plannen van minister de Geus niet door mogen gaan, op last van een onafhankelijke rechter, worden de apothekers uit frustratie van VWS en ZN verantwoordelijk gehouden voor stijgingen van de ziekenfondspremie.

Dat er een eigen plan klaarligt om alsnog tot de voorgestelde bezuinigingen te komen wordt voor het gemak maar even vergeten. Het lijkt er eerder op dat de zorgverzekeraars de mogelijkheid aangrijpen om de premie te verhogen en daardoor extra winst te behalen en vervolgens de apothekers hier de schuld van te geven.

Het stoort mij bijzonder dat apothekers louter en alleen als handelslieden die uitsluitend op geld belust zijn worden afgeschilderd in de media. De Nederlandse apotheken mogen zich tot de beste zorginstellingen ter wereld rekenen als het op veiligheid en medicatiebewaking aankomt.

Het is bijzonder jammer dat telkens de bonussen en kortingen die apothekers ontvangen naar voren komen. Destijds zijn deze bonussen en kortingen door de toenmalige minister Simons in het leven geroepen omdat de tarieven voor apothekers niet omhoog mochten, terwijl deze tarieven (tot op heden) niet kostendekkend waren. De resterende vergoeding moet door de apotheker uit handelsvoordelen gehaald worden. Sinds die tijd strijden apothekers voor een kostendekkend tarief, waarbij we onafhankelijk zijn van bonussen en kortingen.

apotheker te Bennekom