Apothekers 1

Het artikel `De Geus mag apothekers niet korten' (NRC Handelsblad, 30 april) schreeuwt om verbeteringen. Zo is het bedrag dat minister De Geus wil verhalen op apothekers geen 300 miljoen euro in 2003, maar zo'n 600 miljoen euro, precies het bedrag dat hij dit jaar op zijn begroting tekortkomt.

Ook is het niet zo, dat specialités met 8 procent zullen worden gekort en generieke, dus merkloze preparaten met 40 procent. De minister heeft hiervoor de begrippen single source en multi source in het leven geroepen. Een klein maar essentieel verschil. Want in dit systeem vallen ook specialités waar het octrooi van verlopen is onder het regime van 40 procent korting.

Tevens merkt de redacteur enigszins vilein op, zoals ik de laatste maanden wel vaker in de krant gelezen heb, dat ,,apothekers de kortingen die ze bij fabrikanten bedingen voor een groot deel in eigen zak steken''. Geen woord wordt hierin gerept over het feit dat nota bene de vorige minister van VWS, mevrouw Borst, ons gedwongen heeft het pad van bonussen en kortingen op te gaan door de receptregelvergoeding bewust te laag te houden om het bedrijf te kunnen runnen. Geen woord bovendien over het gegeven dat de meeste apothekers dit voor het grootste deel in hun bedrijf zullen stoppen!

Een beetje flauw vind ik het dat de redactie de opmerking van Zorgverzekeraars Nederland zonder commentaar overneemt, dat de door de KNMP voorgestelde verlaging van 30 procent van de vergoedingsprijzen van generieke geneesmiddelen geen invloed heeft op de declaratieprijs van apothekers en dat patiënten dus maar zouden moeten bijbetalen. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat de KNMP ervan uitging, en niet zonder reden, dat de declaratieprijzen van deze geneesmiddelen dan dus ook zouden moeten dalen en de patiënt dan dus niet zou hoeven bij te betalen.

apotheker te Hilversum