Zalm wilde nooit regeren met de SGP

VVD-leider Zalm heeft zich vanaf het begin van de formatieonderhandelingen met de klein-christelijke partijen op het standpunt gesteld dat de SGP niet in het kabinet vertegenwoordigd zou kunnen zijn. Dat schrijven de informateurs Hoekstra en Korthals Altes in hun tussentijds verslag over de kabinetsformatie. Zalm vond het opnemen van SGP-bewindslieden in een kabinet niet aanvaardbaar, gezien het door de VVD voorgestane integratiebeleid, dat onder andere gericht is op aanvaarding van de scheiding van kerk en staat, en gelijke rechten ongeacht geslacht of seksuele geaardheid.

Strikt genomen zou dat tot beëindiging van de gesprekken hebben kunnen leiden, omdat de informateurs als opdracht hadden een meerderheidskabinet te vormen: de combinatie CDA-VVD-ChristenUnie alleen zou immers op 75 zetels in de Kamer hebben geleund – net geen meerderheid.

Dat desondanks met de SGP bijna twee weken verder is gesproken, komt omdat de informateurs een formule hadden bedacht, die voor de VVD ,,niet onaanvaardbaar'' was, schrijven ze. De SGP zou daarin `volwaardig' aan het regeerakkoord worden gebonden, maar zonder personele vertegenwoordiging in de ploeg van ministers en staatssecretarissen. Dat zou dus verder gaan dan gedoogsteun.

De SGP heeft de vraag, of ze voor deze werkwijze te vinden zou zijn, opengelaten, maar wel steeds voorkeur voor volwaardige kabinetsdeelname uitgesproken. Toen ChristenUnie en SGP ten slotte dinsdag werden bedankt, toonde SGP-leider Van der Vlies geen spoor van verongelijktheid. Wel moest hij de afspraak met het hoofdbestuur van zijn partij afzeggen, waarin hij de SGP van de zin van volwaardige kabinetsdeelname had willen overtuigen.