Werknemer moet langer doorwerken

Het wordt moeilijker voor werknemers om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Fiscale regelingen voor vervroegd uittreden (VUT) en prepensioen worden beperkt of mogelijk afgeschaft.

De onderhandelaars van CDA, VVD en D66 zijn het daarover gisteren eens geworden. Dat blijkt uit het verslag dat de informateurs Hoekstra en Korthals Altes gisteren over hun werkzaamheden aan de Tweede Kamer hebben gezonden. De plannen van het beoogde kabinet maken stoppen met werken voor de pensioengerechtigde leeftijd financieel onaantrekkelijker.

Informateur Hoekstra verklaarde gisteren dat ook gesproken is over het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. Woordvoerders van CDA en VVD verklaarden vanmorgen dat dit ,,niet aan de orde is''. Kamerlid Bakker (D66) noemde dit ,,een paardenmiddel'' en zei dat het niet in het regeerakkoord komt. Hoekstra heeft zich volgens een betrokkene ,,onhandig uitgelaten''.

De informateurs kregen gisteren de opdracht van koningin Beatrix om de vorming van een kabinet van CDA, VVD en D66 verder te begeleiden. Tot gisteren werd aangenomen dat na de verkennende fase, die nu formeel is afgerond, een of meer formateurs zouden worden benoemd. Volgens Korthals Altes is de huidige procedure ,,de beste en snelste manier'' om een kabinet te vormen, omdat onder zijn en Hoekstra's leiding inmiddels over veel punten overeenstemming is bereikt. Hoekstra en Korthals Altes willen nog deze maand een regeerakkoord afronden, zodat voor 1 juni een nieuw kabinet op het bordes kan staan.

In het verslag van de informateurs worden al diverse concrete maatregelen genoemd. CDA, VVD en D66 zijn het eens dat ,,ingrijpende maatregelen'' nodig zijn om ,,een antwoord op de financieel-economische noden'' te geven. De informateurs noemden het gisteren ,,buitengewoon relevant voor de stabiliteit'' van het nieuwe kabinet dat daarover overeenstemming bestaat.

Het spaarloon blijft bestaan. In welke omvang precies is nog onduidelijk. Daarnaast komt er een zogeheten levensloopregeling, waarbij werknemers fiscaal gunstig kunnen sparen voor verlof voor de zorg voor kinderen, vrije tijd en scholing.

Het sociaal-economische beleid staat in het teken van het vergroten van het aantal werkenden. Naast het bevorderen van langer doorwerken zullen WAO, WW en bijstand worden beperkt. Op de sociale zekerheid zal worden bezuinigd. CDA, VVD en D66 houden nadrukkelijk de mogelijkheid open om de lonen en uitkeringen te ontkoppelen, als de lonen in de marktsector te veel stijgen. De lonen in de collectieve sector en de uitkeringen zullen op maximaal inflatieniveau worden vastgesteld. De vakbonden zijn fel tegenstander van ontkoppeling. D66 heeft als kleinste partner toezeggingen gekregen over onder meer ,,substantiële investeringen'' in onderwijs en kennis. Over de exacte omvang van die bedragen is echter nog geen duidelijkheid.

ANALYSE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7

WWW.NRC.NL: dossier formatie