Werkgevers betalen deel WW-uitkering

Werkgevers die oudere werknemers ontslaan moeten meebetalen aan hun werkloosheidsuitkering. Deze maatregel wordt officieel pas op 1 januari 2004 ingevoerd, maar gaat in de praktijk per direct in.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel `werkgeversbijdrage oudere werknemers', dat demissionair minister De Geus (Sociale Zaken) gisteren naar de Kamer heeft gestuurd.

Werklozen van 57,5 jaar en ouder die korter dan een jaar werkloos zijn, krijgen weer een sollicitatieplicht. Het gaat naar schatting om circa 22.000 mensen. Herinvoering van de sollicitatieplicht voor alle oudere werklozen – circa 100.000 mensen – zou de uitvoeringsinstanties te veel belasten, aldus De Geus. De oudere werknemers die nog niet zo lang werkloos zijn hebben volgens de minister nog goede kansen op werk.

De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet Balkenende I. Met deze maatregelen wil het kabinet de arbeidsdeelname van ouderen bevorderen. Deze voorstellen zijn nu ingediend om een invoering per 2004 mogelijk te maken. De nieuwe coalitie van CDA, VVD en D66 neemt de voorstellen waarschijnlijk over.

Om te voorkomen dat voor 2004 nog snel veel oudere werknemers worden ontslagen, heeft de minister bepaald dat de regeling feitelijk per direct van kracht wordt. Een werkgever die bijvoorbeeld volgende week een oudere ontslaat moet dan vanaf 1 januari 2004 de WW-bijdrage gaan betalen.

Beide maatregelen leveren het kabinet 120 miljoen euro aan besparingen op. Dat is 30 miljoen euro minder dan waarin het huidige regeerakkoord rekening was gehouden. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn, adviseerde een jaar geleden al dat de sollicitatieplicht voor ouderen met een recent arbeidsverleden weer ingevoerd moest worden.

De bijdrage geldt voor ontslagen werknemers boven de 57,5 jaar. Bedrijven met meer de 25 werknemers in dienst moeten dan 30 procent van de bruto werkloosheidsuitkering betalen tot de pensioensgerechtigde leeftijd. Voor bedrijven met 11 tot en met 25 werknemers geldt een percentage van 25 procent. Bedrijven met 10 of minder werknemers hoeven geen bijdrage te betalen.