Toenadering India en Pakistan

De Indiase premier Atol Behari Vajpayee wil de diplomatieke banden met buurland Pakistan volledig herstellen. India stuurt weer een ambassadeur naar Islamabad en de burgerluchtvaart tussen de landen kan weer op gang komen.

Premier Vajpayee heeft dat vandaag aangekondigd in een toespraak tot het Indiase Lagerhuis.

De maatregelen zijn het eerste tastbare bewijs dat de spanningen tussen de twee kernmogendheden afnemen.

Afgelopen maandag overlegden de premiers van India en Pakistan voor het eerst in achttien maanden telefonisch over de manier waarop zij de verbroken onderlinge banden kunnen aanhalen. Vorig jaar raakten de landen bijna in oorlog over de betwiste grensregio Kashmir, en mobiliseerden zij hun troepen langs hun grens.Twee van de drie oorlogen die beide landen voerden sinds de deling van het Indiase subcontinent in 1947, gingen over Kashmir. India heeft het grootste deel van de regio in handen, en Pakistan en China elk een kleiner deel.

Volgens een verklaring van de Pakistaanse regering eerder deze week heeft premier Jamali zijn Indiase ambtsgenoot Vajpayee in het tien minuten durende gesprek van maandag uitgenodigd voor een bezoek aan Pakistan. Ook is Jamali bereid zelf naar India te reizen. ,,Het telefoongesprek doorbreekt de achttien maanden durende impasse tussen de twee landen'', aldus de verklaring.

Vajpayee is overigens nog niet op de Pakistaanse uitnodiging ingegaan, meldde de BBC vandaag.

Volgens de Pakistaanse staatstelevisie heeft Jamali ook gezegd dat zijn land klaar is om ,,op elk niveau'' gesprekken aan te gaan. Ook sprak de premier de hoop uit dat tijdens de komende dialoog alle onderwerpen bespreekbaar zijn, ,,ook het Kashmir-probleem''.

De toenadering tussen India en Pakistan gaat vooraf aan een bezoek van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Richard Armitage aan de regio. Hij wil Islamabad en New Delhi vragen de relatie te verbeteren.

Premier Vajpayee maakte vandaag wel duidelijk dat hij, net als in het verleden, geen bemiddeling wenst van een derde land in het conflict over Kashmir met Pakistan. Pakistan streeft juist VN-bemoeienis na.